Τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης φυσικού αερίου εντός και εκτός Νομού Αττικής. Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση

Τηλέφωνα επικοινωνίας:6944.578428
Δικαιολογητικά αίτησης για το φυσικό αέριο

Διαδικασία σύνδεσης για παροχή φυσικού αερίου

Για την χρήση φυσικού αερίου είναι απαραίτητο να γίνει αίτηση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ και να συμπληρωθούν κάποια δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.

Διαθεσιμότητα δικτύου φυσικού αερίου

Αν είστε οικιακός καταναλωτής θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε ότι στο δρόμο σας είναι ήδη ενεργοποιημένο το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου ή ενδέχεται να ενεργοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Για να δείτε αν είναι ενεργοποιημένο το δίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα ή μπορείτε να το ελέγξετε μόνοι σας μέσω της Eταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε..

Αίτηση σύνδεσης και δικαιολογητικά παροχής φυσικού αερίου

Αρχικά πρέπει να κατατεθεί αίτηση σύνδεσης στην Εταιρεία Παροχής Αερίου ή σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΠΑ Αττικής ΑΕ.

Εκτός από τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε στο έντυπο αίτησης, πρέπει να επισυνάψετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει την αποκοπή από την κεντρική θέρμανση του διαμερίσματος και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει εκτέλεση των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το κτίριο στο οποίο διαμένει δεν διαθέτει κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή φυσικού αερίου στο ακίνητο.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ Εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω αιτήσεων και τη πληρωμή των τελών σύνδεσης και της εγγύησης, προσκομίζονται το σύνολο των δικαιολογητικών και τα αποδεικτικά πληρωμής στην ΕΠΑ Αττικής όπου και υπογράφεται η σύμβαση παροχής φυσικού αερίου.

Τέλη σύνδεσης και εγγύηση

Τα τέλη σύνδεσης πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης και να προσκομηθούν τα αποδεικτικά πληρωμής κατά την υπογραφή. Σύμφωνα με την Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου εξαρτάται από το είδος του πελάτη (Εμπορικός, Οικιακός), την χρήση (κεντρική θέρμανση, αυτονομία) και την απαίτηση κατασκευής νέας παροχής ή την χρήση υπάρχουσας.

Για πολυκατοικία 630 €
Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα (πρώτος μετρητής στο κτήριο) 440 €
Για κάθε επιπλέον μετρητή στο κτήριο 80 €

Τα τέλη σύνδεσης επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ.

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης προκαταβάλλεται ένα ποσό ως εγγύηση η οποία και επιστρέφεται αν διακοπεί ή λήξει η σύμβαση. Η εγγύηση έχει στόχο την εξασφάλιση της ΕΠΑ Αττικής για την πληρωμή τυχόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Φυσικού Αερίου. Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το αιτούμενο φορτίο που θα ζητήσει ο πελάτης (δηλαδή από την ισχύ της συσκευής που θα χρησιμοποιεί).

ΕΓΓΥΗΣΗ = ΙΣΧΥΣ (σε kcal/h) X 0,0033 €

Ως ελάχιστη εγγύηση ορίζεται το ποσό των 21€. Η εγγύηση δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.